Darnumas

DARNUMAS

Kiekviena(s) Vilniaus gyventoja(s) ar svečias, pasirinkusi (-ęs) keliauti viešuoju transportu, prisideda prie miesto oro taršos ir spūsčių, kuriuose važiuodama (-as) nuosavu automobiliu gali praleisti iki valandos ar daugiau, mažinimo. Keliaudami viešuoju transportu – sumažinsime savo asmeninį ekologinį pėdsaką (CO2).
 
Mūsų, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT), darnios veiklos tikslas – sklandžiai teikti keleivių ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius atitinkančias viešojo transporto paslaugas ir didinti darnaus judumo mieste galimybes, diegiant inovacijas ir taikant aplinką tausojančias praktikas.
 

Vykdydami savo veiklą vadovaujamės darnumo principais, įtvirtintais VVT Darnumo politikoje:

 1. Siekiame prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.
 2. Įtraukiame suinteresuotąsias šalis formuojant darnaus vystymosi veiksmus.
 3. Įsipareigojame laikytis Pasauliniame susitarime apibrėžtų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, kovos su korupcija, aplinkos apsaugos principų.

Įsipareigojame prisidėti prie Jungtinių Tautų organizacijos (JTO) darnaus vystymosi tikslų per tris pagrindines darnumo kryptis:

Kryptys

JTO Darnaus vystymosi tikslai

VVT įsipareigojimai

Aplinkosaugos

 

 • Siekiame vykdyti klimatui neutralią veiklą;
 • Siekiame mažinti vykdomų veiklų poveikį aplinkai;
 • Reguliariai identifikuojame ir vertiname aplinkosaugos aspektus.

Socialinio atsakingumo

 • Siekiame užtikrinti įvairovę ir lygias galimybes;
 • Siekiame užtikrinti darbuotojų gerovę ir sveikatą;
 • Kuriame saugią ir orią darbo aplinką;
 • Reguliariai identifikuojame ir vertiname profesinę riziką.

Valdysenos ir ekonominė

 • Taikome procesiniu požiūriu pagrįstą valdymą bei mąstymą atsižvelgiant į riziką;
 • Teikiame pažangias ir suinteresuotųjų šalių poreikius atliepiančias viešojo transporto paslaugas;
 • Kuriame gerą bendrovės reputaciją.