Asmens duomenų apsauga

Atgal
Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ yra paskirtas Asmens duomenų apsaugos pareigūnas. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas siekia užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat spendžia klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. 

Visais duomenų tvarkymo ar kitais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

                Laišką adresuokite: Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas”, Duomenų apsaugos pareigūnui.
 

Naudinga informacija:

  1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas (Nuoroda)
  2. Informacija apie vaizdo stebėjimą, vykdomą viešojo transporto priemonėse (Nuoroda)
  3. Kandidatų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023 10 31 (Nuoroda)