Slapukų politika

Atgal

Keleivių aptarnavimas +370 5 2344444 I–IV nuo 7:00 iki 15:45 val V iki 14:30 val

Plačiau

Tvarkaraščiai

Plačiau

Atsiliepimai

Plačiau

Ieškome vairuotojų

Plačiau

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO TAISYKLĖS

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau - Bendrovė, taip pat gali būti įvardijama kaip “Mes” ar “Mūsų”) vertina Jūsų privatumą, tad Privatumo taisyklėse (toliau - Taisyklės) detaliau aprašome interneto svetainės https://www.vilniausviesasistransportas.lt/ lankytojų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tikslus: čia rasite informaciją, kaip ir kokiais tikslais Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, su kuo jais dalinasi ir kokias Jūsų teises užtikrins.

Naudodamiesi Interneto svetaine ir pateikdami savo Asmens duomenis sutinkate, kad šie Duomenys būtų tvarkomi Privatumo taisyklėse nurodyta tvarka.Taisyklių nuostatos parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento reikalavimus. 

1. SĄVOKOS, NAUDOJAMOS TAISYKLĖSE

1.1.Šiose Privatumo taisyklėse yra naudojamos šios sąvokos:
1.1.1. „Asmens duomenys“, arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).
1.1.2. „Duomenų tvarkymas“ reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis arba jų rinkiniais atliekama operacija, pavyzdžiui: duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.
1.1.3. „Duomenų tvarkytojas“ yra asmenys, kuriuos Duomenų valdytojas pasitelkia atitinkamais tikslais savo vardu tvarkyti Asmens duomenis, pavyzdžiui, interneto svetainę prižiūrintis ir atnaujinantis paslaugos tiekėjas.
1.1.4. „Duomenų valdytojas“ arba yra UAB „Vilniaus viešasis transportas“, juridinio asmens kodas 302683277, registruotos buveinės adresas Žolyno g. 15, 10209 Vilnius.
1.1.5. „Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė, kurios adresas yra https://www.vilniausviesasistransportas.lt/.
1.1.6. „Taisyklės“ yra šios privatumo taisyklės, kuriose yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.
1.1.7. „Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.
1.1.8. „Vartotojas“ arba „Duomenų subjektas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje.
1.2. Šiose Privatumo taisyklėse paminėtos kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra paaiškintos Reglamente, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą čia.
  1. 2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?  
2.1. Lankydamiesi Bendrovės interneto svetainėje, Jūs suteikiate arba galite nuspręsti pateikti šiuos Asmens duomenis:
2.1.1. „Transporto priemonių nuoma“ suinteresuotų asmenų kontaktų forma, pateikiant savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą;
2.1.2.  „Reklama ant transporto“ suinteresuotų asmenų kontaktų forma, pateikiant savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą;
2.1.3. Keleivių atsiliepimai apie Bendrovės teikiamas viešojo transporto, pervežimo paslaugas, pateikiant savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą;
2.1.4. Kontaktų forma dėl viešajame transporte pamestų daiktų, pateikiant savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą; 
2.2. Interneto svetainėje mes taip pat naudojame slapukus, kurių pagalba renkami Duomenys, kurie padeda užtikrinti Jūsų naršymo sesijos sklandumą, nustatyti unikalius puslapio lankytojus, užtikrinti, kad lankydamasis (-i) Mūsų interneto svetainėje davėte slapukų sutikimą. Daugiau informacijos apie Bendrovės Interneto svetainėje taikomus slapukus galite rasti Taisyklių skiltyje “Slapukai ir jų naudojimo tikslai”.

 

  1. 3. KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS? 
3.1. Pateikti Asmens duomenis tvarkomi šiais tikslais:
3.1.1. Atsiliepimo formoje pateikti duomenys tvarkomi atsiliepimų nagrinėjimui, Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės gerinimo tikslais; 
3.1.2. Duomenys, pateikiami kontaktinėse formose, naudojami susisiekimo su suinteresuotais asmenimis tikslais, pvz., jei asmuo kreipiasi dėl pamestų daiktų, dėl reklamos ant transporto priemonių, transporto priemonių nuomos ir kt. 
  1. 4. KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
4.1. Mes užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. 
4.2. Bendrovė perduoti Duomenis gali tik vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir taikytinais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.3. Jūsų asmens duomenis perduosime tik šiais atvejais:
4.3.1. Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.3.2. kitais pagrįstais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.
 

5. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

5.1. Interneto svetainėje Duomenų valdytojas naudoja slapukus, kurie yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį ir kurie yra perduodami iš Interneto svetainės į Vartotojo naudojamą įrenginį, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Interneto svetainėje.
5.2. Slapukais Duomenų valdytojas renka tokius Duomenis: apytikslė vieta, iš kurios lankotės interneto svetainėje, vartotojo elgesys apsilankymo metu (pvz., paspaustos nuorodos, aplankytos atskiros svetainės dalys), išduotas sutikimas dėl slapukų.
5.3. Svetainėje naudojami šių rūšių slapukai:
5.3.1. Seanso slapukai. Seanso slapukai leidžia atpažinti Vartotoją per vieną apsilankymą Interneto svetainėje, matyti jo elgseną, paspaudimus seanso metu ir juos įsiminti keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriama naršyklė ar atsijungiama nuo Interneto svetainės.
5.3.2. Analitiniai slapukai. Bendrovės interneto svetainėje naudojami „Google Analytics" slapukai. Ši programa naudoja slapukus, kad būtų lengviau tirti svetainės naudotojų poreikius, pagal juos tobulinti svetainę. Naudodami slapukus renkame duomenis apie svetainės naudojimą. Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti lentelėje žemiau.
 
Slapuko pavadinimas

Aprašymas,

Naudojimo tikslas

Galiojimo laikas
CMSSESSIDX Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Iki interneto svetainės
lango uždarymo (sesijos
pabaigos)

cookie_consent  Slapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje 3 metai
Slapukų kategorija: Analitiniai slapukai
popupsmart

Naudojamas siekiant identifikuoti (nustatyti) unikalius interneto tinklalapio lankytojus, fiksuoti lankytojų srautus.

Iki interneto svetainės lango uždarymo (sesijos pabaigos)
_ga

Daugeliu atvejų šis slapukas naudojamas
norint nustatyti unikalius puslapio
lankytojus, atnaujinamas kiekvieno
puslapio rodinyje.

Iki interneto svetainės
lango uždarymo (sesijos
pabaigos)
_gat Šis slapukas naudojamas „Google
Analytics" siekiant riboti užklausų
dažnumą
Iki interneto svetainės
lango uždarymo (sesijos
pabaigos)
_gid Šis slapukas naudojamas „Google Analytics" siekiant atskirti vartotojus 24 valandos
 
5.4. Duomenų valdytojas iš Interneto svetainėje naudojamų slapukų gaunamus Duomenis naudoja šiais tikslais: 
5.4.1. Vartotojų identifikavimui;
5.4.2. Dirbtinai sukeltų interneto svetainės užklausų ribojimui; 
5.4.3. Interneto svetainės vizitų statistikai ir analizei, Vartotojų elgsenos vertinimui;
5.4.4. Siekiant tobulinti Interneto svetainėje prieinamų paslaugų ir funkcionalumų kokybę.
5.5. Svetainės funkcionalumų (slapukų taikymo pasirinkties) pagalba Vartotojas gali redaguoti slapukų naudojimo nustatymus, t. y. ištrinti (blokuoti) slapukus ar jų dalį, jei jie nėra būtini užtikrinant tinkamą svetainės veikimą. 
 

6. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

6.1. Interneto svetainėje surinkti duomenys, nurodyti skiltyje “Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?” yra tvarkomi vienerius (1) kalendorinius metus. 
6.2. Duomenų valdytojas siekia nesaugoti neaktualių ir pasenusių Asmens duomenų. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Duomenų valdytojo veiklai vykdyti ar teisiniams interesams ginti.
 

7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

7.1. Interneto svetainės Vartotojai (Duomenų subjektai) turi šias Reglamente įtvirtintas teises:
7.1.1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;
7.1.2. susipažinti su tvarkomais savo Asmens duomenimis;
7.1.3. reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;
7.1.4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
7.1.5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą; 7.1.6. reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
7.1.7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo;
7.1.8. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys (tik atvejais, kai Duomenys būtų tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais).
7.2. Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui šiose Privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais.
7.3. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos ir prašymai įgyvendinti duomenų subjektų teises nagrinėjami Bendrovėje patvirtinta Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka. 

 

8. PRIVATUMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

8.1. Duomenų valdytojas, atsižvelgęs į Reglamento, Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, pakeitimus, turi teisę atnaujinti šias Privatumo taisykles.
8.2. Duomenų valdytojas rekomenduoja Vartotojams reguliariai susipažinti su aktualia Privatumo Taisyklių versija. 

 

9. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

9.1. Visus su šiomis Privatumo taisyklėmis susijusius dokumentus ir klausimus galima siųsti toliau nurodytais kontaktais:
9.1.1. Siunčiant paštu – Duomenų apsaugos pareigūnui, Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“, Žolyno g. 15, Vilnius; 
9.1.2. Siunčiant e. paštu – duomenuapsauga@vilniausvt.lt