Naujienos

Atgal

Keleivių aptarnavimas +370 5 2344444 I–IV nuo 7:00 iki 15:45 val V iki 14:30 val

Plačiau

Tvarkaraščiai

Plačiau

Atsiliepimai

Plačiau

Ieškome vairuotojų

Plačiau

Savaitė derybose: pasiekti rezultatai ir dėl ko sutarimas dar nerastas?

2022 12 12

Po savaitės intensyvių derybų kolektyvinė sutartis dar nėra pasirašyta. Bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) vadovas sako, kad esminis streiko reikalavimas – pakelti darbo užmokestį 10 proc. jau įgyvendintas, rastas sutarimas dėl daugelio punktų, tačiau užbaigti sėkmingai proceso nepavyksta dėl „banguojančių“ profsąjungos pozicijų ir nepagrįstų reikalavimų, pavyzdžiui, įteisinti papildomas garantijas tik DPS nariams ar išvengti finansinės atskaitomybės už suteiktą paramą.

 

Visą savaitgalį trukusios derybos dar kartą parodė profsąjungos nenuoseklumą, kai savaitės eigoje sutariama dėl bendrų pozicijų, o kitą dieną persigalvojama. Derybose bendrovei pateikta ir papildoma streiko nutraukimo sąlyga – streikuojantiems darbuotojams išmokėti darbo užmokestį, kuris už šią savaitę siekia beveik 350 tūkst. eurų.

Dar prieš streiką visų darbuotojų sąskaitas pasiekė didesni atlyginimai. Vairuotojams jie kilo daugiau – vidutiniškai 20 proc. ir siekia 2015 eurų prieš mokesčius. Lyginant su kitais viešojo transporto vežėjais Vilniuje ir Kaune, šiuo metu VVT atlyginimai yra didžiausi. 

Pasak VVT generalinio direktoriaus Dariaus Aleknavičiaus, profesinė sąjunga reikalauja įtvirtinti darbo užmokesčio augimą siejant jį su keleivių vežimo įkainio indeksavimu. Bendrovė atlyginimų peržiūrą numato ne rečiau kaip 1 kartą metuose Atlygio politikoje, todėl toks reikalavimas niekuo nepagrįstas.

„Šiais metais atlyginimus kėlėme jau 2 kartus ir tam skyrėme virš 6 mln. eurų. Abejoju, ar patys profesinės sąjungos nariai supranta, kad įkainis gali būti taikomas ir į neigiamą pusę, tai yra mažėti. Visgi, siekdami sutarimo teikiame pasiūlymą kolektyvinėje sutartyje užfiksuoti, kad atlyginimai darbuotojams bus ne mažesni nei Vilniaus vidutinis darbo užmokestis“, – sako bendrovės vadovas.

Anot vadovo, kitas atviras klausimas derybose – darbo ir poilsio rėžimo užtikrinimas. Bendrovė siūlo taikyti DK nuostatas, taip pat papildomai derinti reikalingus grafikų pakeitimus. 

 

Reikalavimai dėl stažo – vėl didina atotrūkį tarp darbuotojų

Profesinė sąjunga reikalauja grįžti prie senos darbo apmokėjimo sistemos ir išlaikyti stažo įtaką atlygio augimui. Derybose nauja darbo apmokėjimo sistema buvo peržiūrėta dar kartą ir bendrovė pritarė profsąjungos ir darbuotojų prašymui papildomai didinti stažo priemoką. 

Pasak generalinio direktoriaus, įvertinus bendrovės finansines galimybes, pateiktas siūlymas stažo priemokai skirti 450 tūkst. eurų per metus. Profesinė sąjunga iš pradžių sutikusi, po dienos grįžo su 700 tūkst. eurų reikalavimu be jokio pagrindimo.

“Nauja darbo apmokėjimo sistema turi būti orientuota į teisinga apmokėjimą visiems. Jeigu dar labiau didinsime stažo svorį vėl grįšime prie buvusios problemos – atlyginimų atotrūkio tarp tą patį darbą dirbančių darbuotojų. Sistema turi būti tvari, tai reiškia ne tik skatinti ilgamečius darbuotojus, bet ir pritraukti naujus, kurių šiandien mums trūksta virš 200“, - teigia bendrovės vadovas. 

VVT išlaiko ne tik stažą ilgamečiams darbuotojams, bet ir garantijas, kurios galiojo 2018 m. kolektyvinėje sutartyje – tai jubiliejinės išmokos, papildomos atostogų dienos, premijos už ilgametį darbą ir kita.

Bendrovė sutinka darbo apmokėjimo sistemą įtraukti į kolektyvinę sutartį, o jeigu darbuotojų darbo užmokestis ar sąlygos kistų neigiamai – pakeitimus derinti su profsąjunga. Kitais atvejais, VVT nori išlaikyti lankstumą ir esant poreikiui greitai reaguoti į pasikeitimus darbo rinkoje bei kelti darbo užmokestį pati.

 

Nori privilegijų, nenori atsakomybės

Vien per šiuos metus bendrovė profsąjungai sumokėjo 100 tūkst. eurų metinį mokestį, kurį ji naudoja savo nuožiūra. Vienas iš streiko reikalavimų – ne tik išlaikyti mokestį profsąjungai, bet ir papildomai skirti jos narių švenčių finansavimui.

„Mano žiniomis, daugelyje įmonių tokios paramos iš darbdavio pusės nėra. Kadangi profsąjungai svarbu tai išlaikyti – sutinkame, tik norime sutarti dėl finansinės atskaitomybės. Vis dėlto, šios lėšos yra iš bendro miestiečių biudžeto, tai mokesčių mokėtojų pinigai ir negali nutikti taip, kad jos naudojamos darbuotojų poreikiams, o ne veiklai nukreiptai prieš įmonę ar galimai asmeniniais tikslais“, – sako D. Aleknavičius. 

Kitas reikalavimas – įteisinti toleranciją alkoholiui iki 0,2 promilių. Anot vadovo, bendrovėje jau ilgus metus taikoma nulinė alkoholio politika, tad tai prasilenkia ne tik su bendrovės vertybėmis, bet ir kelia grėsmę keleivių saugumui bei kitiems eismo dalyviams. 

Profsąjunga kolektyvinėje sutartyje taip pat nori įtvirtinti papildomas garantijas tik savo nariams: apsaugą nuo atleidimo iš darbo, didesnį nei kitų darbuotojų pirmų ligos dienų apmokėjimą ir kt. 

„Manome, kad svarbu darbuotojams sudaryti vienodas sąlygas, neišskiriant atskirų grupių. Kviestume profesinę sąjungą derybose didžiausią dėmesį skirti tiems dalykams, kurie tikrai rodytų norą sąžiningai ginti visus bendrovės darbuotojus, o ne tik suinteresuotų asmenų interesus“, – teigė bendrovės direktorius.   

 

Išskirtinių teisių reikalavimas valdyme

Kolektyvinės sutarties derybose bendrovė nori susitarti dėl aiškaus profsąjungos dalyvavimo jos veikloje. DPS siekia, kad bendrovės veiklai svarbūs ir vadovų kompetencijai bei atsakomybei priskiriami sprendimai būtų derinami su ja. 

„Tokių išskirtinių teisių neturi kitos Lietuvos profesinės sąjungos. Tai nėra būdinga šiuolaikinė praktika įmonėse, o bendrai darbuotojų teises ir įtraukimo procesus reglamentuoja Darbo kodeksas. Pateikėme siūlymą aiškiai nustatyti tvarką, kokius aktus deriname ir kada įsijungia suderinimo procesas, visais kitais atvejais – bendrovė turi turėti laisvę pati priimti sprendimus, reaguoti į situaciją rinkoje”, – sako generalinis direktorius.

VVT ieško sutarimo ir dėl kolektyvinės sutarties galiojimo. PS nenori numatyti galiojimo termino, nors bendrovė siūlo įtvirtinti 36 mėnesių. Bendrovei svarbu turėti aiškų terminą, nes pastarųjų metų situacija parodė, kad priešingu atveju ateityje vėl gali kilti keblumų dėl naujos sutarties.

 

1 streiko diena – 150 000 eurų

Bendrovė skaičiuoja, kad viena streiko diena jai kainuoja apie 150 000 eurų negautų pajamų. Viena savaitė streiko miestui ir bendrovei jau kainavo 280 000 eurų. Be to, streikas daro tiesioginę žalą VVT kaip darbdaviui – fiksuojamas ženkliai sumažėjęs norinčiųjų ateiti dirbti skaičius. Dėl vykstančio streiko per savaitę atsisakė darbo 8 vairuotojai.

Šiuo sudėtingu periodu bendrovė papildomai skiria iki 30 proc. priemoką vairuotojams ir darbuotojams, kurie nestreikuoja ir turi padidėjusį darbo krūvį. Tai papildomai per dieną atsieina apie 17 000 eurų. Tuo tarpu, streikuojantis darbuotojas kasdien netenka apie 95 eurų savo darbo užmokesčio.

Kodėl streikuoja Vilniaus viešojo transporto darbuotojai: dėl ko jau sutarta derybose, ir dėl kokių punktų nesutariama https://bit.ly/VVTderybos

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Giedrė Buivydaitė

Komunikacijos ir rinkodaros vadovė

UAB „Vilniaus viešasis transportas“

+370 607 54 514

giedre.buivydaite@vilniausvt.lt