Naujienos

Atgal

Keleivių aptarnavimas +370 5 2344444 I–IV nuo 7:00 iki 15:45 val V iki 14:30 val

Plačiau

Tvarkaraščiai

Plačiau

Atsiliepimai

Plačiau

Ieškome vairuotojų

Plačiau

Bendrovė pasirašė Kolektyvinę sutartį su Viešojo transporto vieninga darbuotojų profesine sąjunga

2021 05 12

Bendrovė džiaugiasi, kad konstruktyvių derybų metu su Viešojo transporto vieninga darbuotojų profesine sąjunga pavyko aptarti ir susitarti dėl esminių bendrovės darbuotojų teises ir interesus atstovaujančių sąlygų ir dar labiau pagerinti anksčiau galiojusios sutarties sąlygas.

Gegužės 10 dieną pasirašyta Kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo š.m. birželio 1 dienos

Kolektyvinė sutartis galioja bendrovės darbuotojams, kurie yra Viešojo transporto vieningos darbuotojų profesinės sąjungos nariai. Kolektyvinėje sutartyje išlaikytos visos buvusios socialinės garantijos, o kai kurie punktai pagerinti:

  1. Vairuotojas atleidžiamas nuo pareigos atlyginti turtinę žalą bendrovei dėl sugadintos transporto priemonės (autobusas, troleibusas), įvykus eismo įvykiui dėl vairuotojo kaltės, jeigu nustatoma, kad kaltės forma yra neatsargumas.

  2. Darbuotojams už nepriekaištingą ir ilgametį, ne trumpesnį kaip 5, 10 metų nepertraukiamą darbą, bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu skiriama pusės MMA dydžio vienkartinė piniginė premija vietinių norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

  3. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Darbuotojams, kuriems dėl darbo privalomas sveikatos patikrinimas, už laiką, sugaištą tikrinant sveikatą, bet ne daugiau kaip 5 valandas, mokamas jų vidutinis darbo užmokestis. Darbdavys apmoka visas su sveikatos patikrinimu susijusias išlaidas, jei darbuotojas privalomąjį sveikatos patikrinimą atlieka darbdavio nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje. Jei darbuotojas sveikatos patikrinimą atlieka kitose licencijuotose sveikatos priežiūros įstaigose, sveikatos patikrinimo išlaidas atlygina pats darbuotojas.

  4. Administracijos leidimu, darbuotojai, jei pateikia rašytinį ar įpratai naudojamomis elektroninės komunikacijos priemonėmis parengtą prašymą, gali dirbti ir poilsio dienomis (pagal grafiką) bei viršvalandžius. Viršvalandinio darbo apskaita ir apmokėjimas vykdomi įstatymų nustatyta tvarka.
    Viršvalandinių valandų trukmė per metus negali būti didesnę kaip 220 valandų (buvo 180 valandų)

  5. Darbuotojui, išeinančiam kasmetinių atostogų, visas jam priklausantis darbo užmokestis už visą atostogų laiką išmokamas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki prasidedant atostogoms. Jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą per pirmas tris darbo dienas po kasmetinių atostogų.

  6. Norėdamas keisti gamybos ar darbo organizavimo tvarką (kai tai turi reikšmės darbuotojų darbo, socialinėms, ekonominėms teisėms bei interesams), mažinti ar didinti darbų apimtį, darbdavys privalo prieš sprendimo priėmimą vykdyti informavimo ir konsultavimosi procedūras Darbo kodekso numatyta tvarka.

  7. Mažinant padalinio darbuotojų skaičių, darbuotojui turi būti pasiūlyto kitos laisvos, atitinkančios specialybę, kvalifikaciją ir sveikatos būklę darbo vietos. Atsižvelgdamas į darbuotojo kvalifikaciją, darbdavys atsiradusias naujas darbo vietas siūlys bendrovės darbuotojams.

  8. Jeigu darbuotojo sveikatą įvertinusi sveikatos priežiūros įstaiga nusprendžia, kad ji yra nepakankamai gera ir neleidžia toliau dirbti jo dirbto darbo, darbuotojui, išdirbusiam bendrovėje 25 metus ir kuriam liko ne daugiau kaip 5 metai iki senatvės pensijos, esant galimybei, pasiūlomas kitas darbas, kurį dirbti leidžia jo sveikatos būklė. Nesant darbuotojo sveikatos būklę atitinkančio darbo, nutraukiant darbo sutartį išmokama 6 (šešių) mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Susipažinti su Kolektyvine sutartimi darbuotojai gali kreipdamiesi į Viešojo transporto vieningos profesinės sąjungos vadovę Galiną Miadelec